YAŞAM

Çakra Nedir? Çakra Nasıl Açılır?

Ana çakralar ve minör çakraların ruhun evrenden enerji alması, enerjisini yayması ve bedende enerjinin sağlıklı şekilde dolaşması için önemli olduğuna inanılır. Çakraların dengesiz çalışması ya da kapanarak çalışmaması durumunda psikolojik ve fiziksel bazı rahatsızlıkların meydana geldiğine inanılır. Her bir çakra bedende organları, hormonları, duyguları temsil eder. Astrolojik olarak burçlarla eşleştirilen çakraların rengi ve şekli olduğu, bazı doğal taşların sağlıklı çalışmalarına yardımcı olduğuna inanılır. Bu içerikte “çakra nedir ve türleri nelerdir?” sorusuna kapsamlı şekilde yanıt alacak kökeni, özellikleri ve sağlıklı çalışması için izlemeniz gereken yolları öğreneceksiniz.

3 Temmuz 2023 10 dk
Çakra Nedir? Çakra Nasıl Açılır?

Çakra Nedir?

Çakra kelimesi Sanskritçe olarak “tekerlek” anlamına sahip olsa da yaygın olarak insan bedeninde bulunan ruhsal ve fiziksel enerji noktası anlamında kullanılır. Bir insanın omurgasından kafatasının tepe noktasına kadar 7 ana çakrası bulunur. Çakralar bulundukları alana yakın olan organlarla ilişkili, kendilerine özel şekilleri, renkleri, işlevleri ve frekansları olan kavramlardır. Ruha ve bedene şifa getirmek için çakralarla ilgili birçok farklı çalışma yapılır. Bu çalışmalarda temel amaç ruh, beden ve zihin dengesinin kurulması ile şifalanmaktır[1].

çakra nedir?

Alt çakralar hayatta kalma ve bedenle ilişkili temel içgüdüler, yüksek çakralar ise düşünce ve zihinle, doğal olarak duygularla ilintilidir. Alt ve üst çakralar kalp çakrası ile birbirine bağlandığı zaman fiziksel benlik ve duygular iletişimde ve uyumla kabul edilir[2].

Çakraların Kökeni

Çakra sisteminin ilk kez “Vedas – Vedalar” adıyla bilinen ve tarihi MÖ 1500-500’lü yıllara dayanan eski bir metinde ortaya çıktığı düşünülür. Hindistan’da ortaya çıkan çakra sistemi Hinduizm ile ilişkili Sanskritçe Upanishads metinlerinde bu konuya açıklık getirilmiştir[2]. Bilmek anlamına gelen “vid” kökünden türeyen veda “kutsal bilgi” anlamına gelir. Geleneksel Hindu inancına göre Veda metinleri Brahma’dan nefes şeklinde doğaüstü bir biçimde dünyaya gönderilmiştir. Eskiden yaşayan azizlere gönderilen metinlerin nesilden nesile aktarıldıktan sonra yazıya geçtiğine inandıkları için kökenini MÖ 6000 yıllarına kadar dayandıranlar vardır[3].

Çakraların Özellikleri Nedir?

Çakraların özellikleri kendilerine has frekans, renk, şekil ve işlev dışında da bazı farklılıklar gösterir. Çakraların temel görevi enerjilerin bedenle birleşerek insanın aurasını yani enerji bedenini oluşturmasıdır. Bu nedenle ruh ve fiziksel sağlık üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Çakraların özellikleri hakkında şunlar söylenebilir[4]:

çakraların özellikleri
  • Saat yönünde titreşimle dönen çakralar insanın fiziksel bedeni ve aurasına enerji yayarak bir bütün olmasını sağlar.
  • Çakralardan biri kapalı ya da dengesiz çalışıyorsa aurada yırtıklar meydana geldiği için insanın fiziksel ve ruhsal sağlığının negatif etkiler alabileceğine inanılır.
  • Auradaki yırtıklar kişinin sahip olduğu enerjinin de kaybına yol açtığı için çakraların doğru çalışması önemlidir.

Çakra Türleri Nelerdir?

Çakra türleri iki alt başlıkta toplanabilir. Ana çakralar vücutta 7 adet, minör çakralar 21 adettir. Tüm çakraların görevi, yeri, özellikleri ve etkisi farklıdır. Çakra türleri şunlardır[1]:

Kök Çakra – Muladhara

Kök anlamına gelen “mul” ve yer – mekan anlamına gelen “adhara” sözcüklerinden türemiştir. Üreme organları ve makat arasında tam kuyruk sokumu bölgesinde yer alır. Kan, kemik ve cinsel organların yanı sıra böbrek üstü bezleri ve adrenalin hormonunu etkilediğine inanılır. Dört yapraklı çakra olarak bilinen muladhara kırmızı renkle sembolize edilir. Oğlak ve kova burçlarına karşılık gelen çakradır.

Kök çakra güvenlik ve hayatta kalmayla ilişkilendirildiği için dünyaya en yakın olan noktadır. Çakranın dengesiz çalışması durumunda bağırsak ve böbrek sorunları yaşandığı düşünülür. Ayrıca finansal ihtiyacın karşılanmadığı, bereketin kaybolması hissi de çakranın düzgün çalışmaması ile ilişkilendirilir. Argonit ve florit taşları çakranın dengelenmesi için kullanılır.

Sakral Çakra – Swadhistana

Kendi anlamına gelen “swa” ve mekan anlamına gelen “adhisthana” sözcüklerinden adını alır. Göbeğin alt kısmında konumlanan çakranın dalak, bağırsaklar, mesane, böbrekler ve karaciğer gibi organları etkilediğine inanılır. Çakranın sembolü altı yapraklı taç çakra, rengi turuncudur. Astrolojide yay ve balık burçları ile sembolize edilir.

Çakranın sağlıklı çalışmamasının kilo alımı, üreme organlarındaki sorunlar, idrar yolu enfeksiyonları, iktidarsızlık gibi sorunlara yol açtığı düşünülür. Kalsedon ve mercan taşları çakranın dengeli çalışması için tavsiye edilir.

Göbek Çakrası – Manipura

Göbek çakrasının adı mücevher anlamına gelen “mani” ve şehir anlamına gelen “pura” kelimelerinden türetilmiştir. Göbeğin hemen üst kısmında yer alan çakranın karaciğer, safra kesesi, pankreas ve sinir sistemi gibi organlarla ilişkili olduğuna inanılır. Sarı renkle sembolize edilen on taç yapraklı çakra, astrolojide akrep ve koç burçlarına karşılık gelir.

çakra türleri

Sindirim sorunları, kişinin kendine güvenmesi ve hayatı üzerinde söz sahibi olması, saygın ve güven duyulan güçlü bir karakter olması bu çakra ile ilişkilendirilir. Kişinin neşe ve öfke gibi yüksek duyguları, gücü ile ilişkilendirildiği için dengesiz çalışması durumunda enerjide düşüş, öfke, kurban psikolojisi, karar verememe duygularının ortaya çıktığına inanılır. Bunun çözümü olarak kan taşı ve turkuaz taşının kullanımı önerilir.

Kalp Çakrası – Anahata

Anahata çakra hayır anlamına gelen “an” ve vuruş manasındaki “ahat” sözcüklerinden oluşur. Gövdenin tam ortasında kalbin yakınında bulunan çakranın kan dolaşımı, kalp ve akciğerlerle timüs bezine etkisi olduğu düşünülür. On iki yapraklı sembolizme sahip olan ve astrolojide boğa, terazi burçlarına karşılık genel çakra rengi yeşildir.

Kalbe yakın olan çakra, şefkat ve sevginin güçlendiği bir merkez olarak görülür. Bir insanın sevmesi ve bağlanması için çakranın sorunsuz çalışması beklenir. Çakra dengesiz çalıştığı zaman kişi kendini güvensiz, sevgisiz, yalnız ve dışlanmış hissedebilir. Ayrıca doğru ilişki tercihleri yapmak için de kalp çakranın sağlıklı çalışması gerekir. Fiziksel olarak kalp ve astım sorunlarıyla ilişkilendirilen çakranın açılması için pembe kuvarz ve lapis taşlarının kullanımı önerilir.

Boğaz Çakrası – Vishouddha

Ötede anlamına gelen “vi” ve arındırılmış anlamındaki “shouddha” sözcüklerinin birleşmesinden oluşur. Boğazın tam ortasında olduğu için ense ve boğaz çevresi ile tiroid bezlerine etkisi olduğuna inanılır. Mavi renkli on altı taç yaprakla gösterilen çakranın astrolojik karşılığı başak ve ikizler burcudur.

çakraların kökeni

Boğaz yani konuşma organına yakın olan çakra kendini ifade etmek, iletişim, yaratıcılık ve yargılamayla ilişkilendirilir. Çakranın sağlıksız olması halinde diş, ağız ve boğaz problemlerinin olacağı ayrıca kişinin nezaketsiz, düşünmeden ve yargılayıcı konuşacağına inanılır. Yeşim ve sitrin taşları, çakranın dengelenmesi için kullanılabilir.

Alın Çakrası – Ajna

“Ajna” kelimesi kumanda eden- yöneten anlamlarını taşır. Alnın gerisinde yer alan çakra noktası, burun kökü yani iki kaşın tam ortasında bulunur. Gözler, beyin ve hipofiz bezini etkilediğine inanılan çakra spiritüel anlam taşıyan indigo rengi ile gösterilir. Çivit rengi olarak da bilinen indigo renkli iki taç yapraklı çakra ile sembolize edilir. Aslan ve balık burçları astrolojik olarak alın çakrasının karşılığıdır.

çakraların faydaları

Üçüncü göz olarak da bilinen alın çakrası hayal gücü, karar verme, düşünceler, bilgelik ve sezgisellik ile bağdaştırılır. Kişinin maddi dünya ötesinde hislere sahip olması ve önsezilerinin güçlü çalışması için sağlıklı çalışması gerekir. Hafıza sorunları, gerçekleri görememe, depresyon gibi rahatsızlıklara yol açan çakra dengesizliği için Mercan ve Akik taşlarının kullanılması işe yarayabilir.

Taç Çakrası – Sahasrara

Bin anlamına gelen “sahasra” ve taç yaprak anlamına gelen “ra” kelimelerinin birleşiminden adını alır. Kafatasının en tepe noktasında yer alan çakranın beyin ve sinir sistemi, epifiz bezi üzerinde etkisine inanılır. Bin taç yapraklı, mor renkli sembolizme sahiptir.

Ruhsal bağlanma yeteneği, kadere ve ilahi güçlere bağlılıkla ilişkilendirildiği için sağlıksız çalışma durumunda şüphecilik ve inatçılık olabilir. Bilgelik ve mutluluk için dengelenmesi gereken bir çakradır. Ruh, zihin ve beden iletişiminin kuvvetlenmesi için üzerinde çalışılması tavsiye edilir.

Minör – Mini Çakralar

Vücudun tamamında 21 minör çakra yer alır. 10 çift taraflı çakra ayaklar, eller, dirsekler, kasık, göbek bölgesi, omuz ve kulak gibi yerlerde bulunur. Minör çakralar ana çakralar gibi vücutta değil, vücudun yaklaşık 2 santimetre uzağında yer alır. Her bir minör çakra yaklaşık 7 santimetre çapındadır. Ana çakraların güçlü ve enerjik yansımalarına minör çakra adı verilir. Akupunktur noktası olarak kullanılan bu çakraların vücuda enerji akışı sağladığına inanılır[2].

Çakra Nasıl Açılır?

Çakralar enerjinin depolandığı noktalar olduğu için fiziksel olarak görülmesi mümkün değildir. Sezgisel olarak çakraların kapandığı fiziksel ve ruhsal hastalıkların bir anda ortaya çıkmasından, farklı bir karakter gibi davranmaktan ya da hayatta her şeyin bir anda ters gitmesinden anlaşılabilir. Çakralar organlar ve psikolojiyle ilişkilendirildiği için sağlığı etkilediği düşünülür. Yaşam tarzı, çevre ve deneyimlere bağlı olarak çakraların dengesiz çalışması yani sağlıksız olması ya da kapanması mümkün görülür. Çakra dengesizliği hipoaktif yani yetersiz olabileceği gibi hiperaktif yani aşırı enerji akışı ile de oluşabilir[5].

çakra nasıl açılır?

Çakraların dengeli çalışması için kendi hızında ve frekans aralığında olması gerekir. Yedikleriniz, spor, düşünceler, yaşam tarzı gibi birçok faktör çakralardan bir ya da birkaçının sorun yaşamasına neden olabilir. Çakraları açmak için deneyebileceğiniz yöntemler şunlardır[5]:

  • Beslenme ve diyet çakraları açmak için ilk bakmanız gereken yerlerden biridir. Yetersiz beslenme vücutta beş elementin eksik olmasına ve çakraların bozulmasına yol açabilir. Hava, su, ateş, toprak ve boşluk elementlerinin dengelenmesi için sağlıklı, yeterli beslenmek ve frekansı bozan işlenmiş gıdalardan uzak durmak işe yarayabilir.
  • Asana Sanskritçe duruş anlamına gelen ve belli pozisyonları ifade eden bir terimdir. Asanalar enerji akışının dengeli bir şekilde oluşması için çakraları açmaya yarayan yoga pozisyonlarıdır. Her bir asana, farklı bir çakrayı hedefleyerek doğru çalışması için bedenin egzersiz yapmasını ve güçlenmesini sağlar.
  • Doğru nefes almak çakra dengesini bozan enerjileri uzaklaştırmak ve doğru çalışmasını sağlamak için önerilir. Nefes teknikleri çalışmak ve egzersiz yapmak, bu konuda size yardımcı olabilir.
  • Meditasyon zihni sakinleştiren ve sorunlu çakra üzerinde direkt olarak çalışmayı sağlayan bir yöntemdir. Meditasyon sırasında kişi çakraların kapanmasına neden olan olumsuz düşünceyi keşfederek bunun iyileştirilmesi için çalışabilir. Çakra blokajlarını kaldırmak için en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. “Meditasyon Nedir? Nasıl Yapılır?” öğrenerek günlük rutinin bir parçası haline getirebilirsiniz.
  • Yogada mudralar enerjiyi odaklamak üzerine kurulu bir yöntemdir. Yoga ve meditasyon yaparken el hareketleri yaparak belirli bir çakraya enerjinizi yönlendirmeniz mümkün olur. Çakraları dengelemek istiyorsanız sorun olan bölüm için önerilen mudrayı yaparak dengelenme sağlayabilirsiniz.

Düşünce şeklini değiştirmek ve bunu hayata entegre etmek çakra dengelemenin en önemli yollarından biridir. Düşünceleriniz sizi daha iyi bir noktaya taşıyabileceği gibi enerji akışını tıkayan taşlar da olabilir. Bu nedenle düşünce yapınızı değiştirmeden diğer tekniklerin tek başına işe yaraması pek mümkün değildir. Çakra dengelemek için bu yöntemlere ek olarak belli frekanstaki müzikleri, doğal taşları ve renkleri de kullanabilirsiniz. Çakralarınız sağlıklı çalıştığı zaman ruhunuz, bedeniniz, düşünceleriniz ve yaptıklarınız bir bütün olabilir.

MAC Masters

MAC Masters

MAC Masters, 2007 yılından beri her gün artan bilgi birikimleriyle spor ve sağlıklı yaşama dair merak edilen sorulara yanıt veren eğitmen topluluğumuzun ismi. Bazen yeni başlayanlar için antrenman adımlarını, bazen de spesifik bir antrenmanın en önemli detaylarını paylaşmak için buradalar!

Tüm yazılarına göz at (192)
SAYFA BAŞINA DÖN

ÖNE ÇIKANLAR

MAC+
KULÜP VE STÜDYOLAR