Mars Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.
Çerez Politikası Aydınlatma Metni

İşbu Mars Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. Çerez Politikası Aydınlatma Metni (“Çerez Politikası”), Şirketimiz Mars Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.’nin www.macfit.com isimli internet sitesinde (“İnternet Sitesi”) yer alan çerezler ve bu çerez kullanımlarının esas ve detayları hakkında İnternet Sitesi ziyaretçi ve kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Çerezler Hakkında Bilgi ve Çerez Türleri

Çerezler, internet sitesi ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır. Çerezler aracılığı ile elde edilen veriler otomatik yollarla elde edilmektedir. Genel olarak çerezler, Kullanım Süreleri, Tarafları ve Kullanım Amaçları’na göre kategorilere ayrılmakta olup, bu kategoriler aşağıdaki gibidir:

1.1. Kullanım süresine göre çerez çeşitleri:
–       Oturum Çerezleri/Geçici Çerez: Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında oturum çerezleri de silinmektedir.
 
–       Kalıcı Çerezler: İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen kalıcı bir çerez, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerez aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmektedir.
 
1.2. Taraflarına Göre Çerez Çeşitleri:
–       Birinci taraf çerezler: Doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sayfası yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilmektedir.
–       Üçüncü taraf çerezler: Kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinden (ya da etki alanından) farklı bir üçüncü kişi tarafından yerleştirilmektedir.
 
1.3. Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri:
Şirketimiz’e ait İnternet Siteleri’nde Kullanım Amaçları’na göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:
–       Gerekli Çerezler: Bu çerezler İnternet Sitesi’nin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatik olarak silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.
–       Reklam/Pazarlama Çerezleri: Bu tür çerezler ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve tarafınıza uygun reklamlar gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
–       İşlevsel Çerezler: Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.
–       Analitik Çerezler: Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, web sitesini nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz, ziyaret süresi vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını değiştirebiliriz.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
 
Reklam ve Pazarlama çerezleri, ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
 
İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler ve “diğer” kategorisinde yer alan çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
 
İnternet Sitesi’nde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

2.1. www.macfit.com internet sitesi çerezleri:

Çerez Açıklama Kategori Saklanma Süresi Sağlayıcı Çerez Türü Ön Tanımlı Rıza Durumu
TS019b846a Websitemizin çalışması için gerekli olan oturumunuz boyunca tutulan çerezdir. Gerekli Çerezler Oturum çerezi www.macfit.com 1.Taraf Açık
X-AB Bu çerez, çoklu varyasyonlu test bağlamında web sitesinin operatörü tarafından kullanılır. Bu, web sitesindeki içeriği birleştirmek veya değiştirmek için kullanılan bir araçtır.  Analitik Çerezler 24 Saat sc-static.net 3.Taraf Kapalı
TapAd_TS Bir kullanıcı tarafından ne tür cihazların (akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, TV’ler vb.) kullanıldığını belirlemek için kullanılır. Analitik Çerezler 60 Gün .tapad.com 3.Taraf Kapalı
TapAd_DID Bir kullanıcı tarafından ne tür cihazların kullanıldığını belirlemek için kullanılır. Analitik Çerezler 60 Gün .tapad.com 3.Taraf Kapalı
TapAd_3WAY_SYNCS Bir kullanıcı tarafından ne tür cihazların kullanıldığını belirlemek için kullanılır. Bu çerez, web sitesinin izleyici yöneticisi tarafından, ziyaretçi veri senkronizasyonunun zamanını ve sıklıklarını belirlemek için ayarlanır. Analitik Çerezler 60 Gün .tapad.com 3.Taraf Kapalı
SRM_B Kullanıcının web sitesinin arama çubuğu işleviyle etkileşimini izler. Bu veriler, kullanıcıya ilgili ürün veya hizmetleri sunmak için kullanılabilir. Reklam/Pazarlama Çerezleri 1 Yıl .c.bing.com 3.Taraf Kapalı
SM Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır. Reklam/Pazarlama Çerezleri Oturum çerezi .c.clarity.ms 3.Taraf Kapalı
sc_at Birden çok etki alanında bir ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılır. Reklam/Pazarlama Çerezleri 1 Yıl .snapchat.com 3.Taraf Kapalı
safari_cookie_fix Ziyaretçinin web sitesini kullanırken Safari tarayıcı kullanıp kullanmadığı bilgisini tutan çerezdir. İşlevsel Çerezler Oturum çerezi marsathletic.mi4biz.net 1.Taraf Kapalı
PHPSESSID PHP çerezi sayfalar arasındaki işlevler sağlamak için kullanılır. Gerekli Çerezler Oturum çerezi www.macfit.com 1.Taraf Açık
MUID Benzersiz bir kullanıcı kimliği olarak Microsoft tarafından yaygın olarak kullanılır. Tanımlama bilgisi, kimliği birçok Microsoft etki alanında senkronize ederek kullanıcı takibini sağlar. Reklam/Pazarlama Çerezleri 1 Yıl .bing.com 3.Taraf Kapalı
MR Bu çerez, web sitelerinde ziyaretçileri izlemek için kullanılır. Amaç, bireysel kullanıcı için alakalı ve ilgi çekici ve dolayısıyla yayıncılar ve üçüncü taraf reklamverenler için daha değerli reklamlar göstermektir. Reklam/Pazarlama Çerezleri 7 Gün .c.bing.com 3.Taraf Kapalı
LoginPageCulture Kişinin web sayfasını kullandığı dil bilgisini tanımak için kullanılan çerezdir. Buradan alınan veriye göre ilgili formların dil bilgisi güncellenmektedir. İşlevsel Çerezler Oturum çerezi marsathletic.mi4biz.net 1.Taraf Kapalı
Jetlink-Visitor-VisitorId Siteyi ziyaret eden kullanıcıyı tanımak için tutulur. Reklam/Pazarlama Çerezleri Oturum çerezi www.macfit.com 1.Taraf Kapalı
Jetlink-Visitor-UserId Kullanıcı mesaj gönderdiğinde kendisine atanan Id tutulur. Reklam/Pazarlama Çerezleri Oturum çerezi www.macfit.com 1.Taraf Kapalı
Jetlink-Visitor-UserChatId Kullanıcının bağlantı yaptığı ChatId’sini tutar. Reklam/Pazarlama Çerezleri Oturum çerezi www.macfit.com 1.Taraf Kapalı
Jetlink-Visitor-Surname Kullanıcının vermiş olduğu soy adı tutulur. Reklam/Pazarlama Çerezleri Oturum çerezi www.macfit.com 1.Taraf Kapalı
Jetlink-Visitor-Phone Kullanıcının vermiş olduğu telefon numarası tutulur. Reklam/Pazarlama Çerezleri Oturum çerezi www.macfit.com 1.Taraf Kapalı
Jetlink-Visitor-Name Kullanıcının vermiş olduğu ismi tutulur. Reklam/Pazarlama Çerezleri Oturum çerezi www.macfit.com 1.Taraf Kapalı
Jetlink-Visitor-Email Kullanıcının vermiş olduğu email adresi tutulur. Reklam/Pazarlama Çerezleri Oturum çerezi www.macfit.com 1.Taraf Kapalı
Jetlink-BalloonNotificationUrls Kullanıcının iletişim kurduğu URL adresi tutulur. Reklam/Pazarlama Çerezleri Oturum çerezi www.macfit.com 1.Taraf Kapalı
IDE DoubleClick reklamcılık servisi tarafından kullanılan, hedeflenmiş reklam verilmesini sağlayan çerezdir. Reklam/Pazarlama Çerezleri 1 Yıl .doubleclick.net 3.Taraf Kapalı
CLID Isı haritası ve oturum kaydı için kullanılır. Reklam/Pazarlama Çerezleri 365 Gün www.clarity.ms 3.Taraf Kapalı
ASP.NET_SessionId Net_SessionId, sunucudaki kullanıcı oturumunu tanımlamak için kullanılan bir çerezdir. Oturum, sunucu üzerinde http istekleri arasında veri depolamak için kullanılabilecek bir alandır. Gerekli Çerezler Oturum çerezi marsathletic.mi4biz.net 1.Taraf Açık
ANONCHK Birden çok ziyaret ve birden çok web sitesindeki ziyaretçilerle ilgili verileri kaydeder. Bu bilgiler, web sitelerindeki reklamların etkinliğini ölçmek için kullanılır. Reklam/Pazarlama Çerezleri Oturum çerezi .c.clarity.ms 3.Taraf Kapalı
_ttp Bu çerez Tiktok Pixel tarafından reklam kampanyalarınızın performansını ölçmek, iyileştirmek ve kullanıcının TikTok’taki deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için kullanılır. Reklam/Pazarlama Çerezleri 1 Yıl .tiktok.com 3.Taraf Kapalı
_tt_enable_cookie Web sitemizdeki davranışlar ve satın almalar hakkında veri toplayan TikTok çerezini kullanarak kendimizi pazarlamak ve reklamlarımızın etkisini ölçmek için bu çerez kullanılır. Reklam/Pazarlama Çerezleri 1 Yıl .macfit.com 3.Taraf Kapalı
_sctr Snap Reklamlar Pixel’de bir üçüncü taraf etiketinin çağrılıp çağrılmayacağını belirlemek için kullanılır. Reklam/Pazarlama Çerezleri 1 Yıl .macfit.com 1.Taraf Kapalı
_scid_r Bu çerez Snapchat ile ilişkilidir. Ziyaretçi için, üçüncü taraf reklamverenlerin ziyaretçiyi ilgili reklamlarla hedeflemesini sağlayan benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. Reklam/Pazarlama Çerezleri 1 Yıl .macfit.com 1.Taraf Kapalı
_scid Bir ziyaretçiyi tanımlamaya yardımcı olmak için kullanılır. Reklam/Pazarlama Çerezleri 1 Yıl .macfit.com 3.Taraf Kapalı
_gid Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder. Analitik Çerezler Oturum çerezi .macfit.com 1.Taraf Kapalı
_gcl_au Bu çerez, Dönüşüm Bağlayıcı” işlevi için birinci taraf çerezidir – reklam tıklamalarındaki bilgileri alır ve dönüşümlerin açılış sayfasının dışında ilişkilendirilebilmesi için bir birinci taraf çerezinde saklar.” Reklam/Pazarlama Çerezleri 90 Gün .macfit.com 1.Taraf Kapalı
_gat Google Analitik Çerezler tarafından istek oranını azaltmak için kullanılır. Analitik Çerezler Oturum çerezi .macfit.com 1.Taraf Kapalı
_ga_18H2FL63F1 Google Analitik Çerezler tarafından kullanılan bu çerez ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder. Analitik Çerezler 1 Yıl .macfit.com 1.Taraf Kapalı
_ga Google Analitik Çerezler tarafından kullanılan bu çerez ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder. Analitik Çerezler 1 Yıl .macfit.com 3.Taraf Kapalı
_fbp Web siteleri arasında ziyaretleri depolamak ve izlemek için kullanılan çerezdir. Reklam/Pazarlama Çerezleri 90 Gün .macfit.com 1.Taraf Kapalı
_dc_gtm_UA-116377280-2 Google Analitik Çerezler’in servis talep sayısını tutmak için kullandığı çerezdir Analitik Çerezler Oturum çerezi .macfit.com 1.Taraf Kapalı
_clsk Geçerli oturum sırasında web sitesinde ve alt sayfalarında geçirilen süreye ilişkin verileri depolar. Analitik Çerezler Oturum çerezi .macfit.com 1.Taraf Kapalı
_clck Geçerli oturum sırasında web sitesinde ve alt sayfalarında geçirilen süreye ilişkin verileri depolar. Analitik Çerezler 365 Gün .macfit.com 1.Taraf Kapalı
__RequestVerificationToken _L0N1c3RvbWVy0 Bu çerez, çalınan çerezlerden yararlanan saldırıları önlemek için kullanılır. Gerekli Çerezler Oturum çerezi marsathletic.mi4biz.net 1.Taraf Kapalı

3. Çerezlerin kontrolü, silinmesi/kaldırılması

İnternet Sitesi’nde kullanmış olduğumuz zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar, çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.
 
Öte yandan tarayıcı ayarlarından istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bunun için çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:
 
-Google Chromehttps://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
-Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma
-Safari https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732
-Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi Ve/Veya Kuruluşlar

İşbu Çerez Politikası’nda yer verilen çerezlerle yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz Kanun’da ve yine Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlarla resmi merci ve kurumlar, Şirket’in faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı yazılım program-hizmet ortağı, alt yapı sağlayıcı kuruluşlar paylaşılabilecektir.
Ayrıca çerez faaliyetleri kapsamında elde edilen veriler İnternet Sitesi’nin çalışmasına ve İnternet Sitesi ziyaretçi analizleri doğrultusunda gerçekleştirilen pazarlama ve kişiselleştirilmiş reklam faaliyetlerini yürütmeye yönelik amaçlarla yurt dışında mukim Google LLC, TAPAD, INC, Microsoft Corporation, Snapchat Inc., ByteDance Ltd ile, açık rızanıza dayalı olarak paylaşılmaktadır. Kanun kapsamında açık rıza vermeniz halinde çerezler aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz yurt dışında yer alan Google LLC, TAPAD, INC, Microsoft Corporation, Snapchat Inc., ByteDance Ltd firmalarına aktarılacaktır.

5. Kanun Uyarınca Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu madde kapsamındaki haklarınız ile kişisel verilerinizin güncelleme ve değişiklik taleplerinizi, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07/10/2016 tarihinden itibaren noter aracılığı ile ve/veya kimlik doğrulamasının yapılmış olması kaydıyla şirket merkez adresine bizzat başvurmak suretiylekullanmanız mümkündür. Ayrıca Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra, bu yöntemler üzerinden başvuruların ne şekilde alınacağı Şirket tarafından duyurulacaktır. Şirket, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kanun’un 13. Maddesi kapsamında tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

MARS SPORTİF TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Beşiktaş V.D. Vergi Kimlik No: 6120525594
Mersis No: 0612052559400010
Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No: 4 Kat: 1 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul
Telefon No: 0212 970 19 00

MAC+
KULÜP VE STÜDYOLAR